Υπηρεσίες

 

Από τον πρώτο κόκκο

Οι μυκοτοξίνες παράγονται από μύκητες, αναπτύσσονται στις πρώτες ύλες επηρεάζοντας τις αποδόσεις των ζώων. Η εταιρείας μας προσφέρει στους συνεργάτες της άμεση ανάλυση μυκοτοξινών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών μίας επιμόλυνσης. Η ανάλυση της χημικής σύστασης και η μακροσκοπική εικόνα ενός φυράματος συμπληρώνει την γνώση της ποιότητας των εισροών σε μία μονάδα εκτροφής. Η UNIVET προσφέρει τη δυνατότητα χημικής ανάλυσης, ανάλυσης ομοιογένειας και κοκκομετρίας της τροφής.

laptop-frame

Από τον πρώτο κόκκο

Οι μυκοτοξίνες παράγονται από μύκητες, αναπτύσσονται στις πρώτες ύλες επηρεάζοντας τις αποδόσεις των ζώων. Η εταιρείας μας προσφέρει στους συνεργάτες της άμεση ανάλυση μυκοτοξινών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών μίας επιμόλυνσης. Η ανάλυση της χημικής σύστασης και η μακροσκοπική εικόνα ενός φυράματος συμπληρώνει την γνώση της ποιότητας των εισροών σε μία μονάδα εκτροφής. Η UNIVET προσφέρει τη δυνατότητα χημικής ανάλυσης, ανάλυσης ομοιογένειας και κοκκομετρίας της τροφής.

laptop-frame

Μυϊκός και λιπώδης ιστός στις χοιρομητέρες

Σε κάθε χοιροτροφική μονάδα ακολουθείται μία πρακτική διατροφής με στόχο συγκεκριμένη τιμή λιπώδους ιστού (mm ραχιαίου λίπους) σύμφωνα με τον κύκλο της χοιρομητέρας. Η UNIVET σε αποκλειστική συνεργασία με την SETNA NUTRICIÓN (Ισπανία) εισάγει ΠΡΩΤΗ στην Ελλάδα τη γνώση και τον έλεγχο τόσο του λιπώδους όσο και του μυϊκού ιστού με τη χρήση υπερηχητικής απεικόνισης. Η εξειδικευμένη ομάδα της UNIVET προσφέρει καταγραφή του μυϊκού και λιπώδους ιστού, ανάλυση των αποτελεσμάτων και προτάσεις βελτίωσης του σιτηρεσίου με στόχο την υψηλότερη γονιμότητα και παραγωγικότητα ανάλογα με το γενετικό υλικό, τον κύκλο και το στάδιο της χοιρομητέρας.

Μυϊκός και λιπώδης ιστός στις χοιρομητέρες

Σε κάθε χοιροτροφική μονάδα ακολουθείται μία πρακτική διατροφής με στόχο συγκεκριμένη τιμή λιπώδους ιστού (mm ραχιαίου λίπους) σύμφωνα με τον κύκλο της χοιρομητέρας. Η UNIVET σε αποκλειστική συνεργασία με την SETNA NUTRICIÓN (Ισπανία) εισάγει ΠΡΩΤΗ στην Ελλάδα τη γνώση και τον έλεγχο τόσο του λιπώδους όσο και του μυϊκού ιστού με τη χρήση υπερηχητικής απεικόνισης. Η εξειδικευμένη ομάδα της UNIVET προσφέρει καταγραφή του μυϊκού και λιπώδους ιστού, ανάλυση των αποτελεσμάτων και προτάσεις βελτίωσης του σιτηρεσίου με στόχο την υψηλότερη γονιμότητα και παραγωγικότητα ανάλογα με το γενετικό υλικό, τον κύκλο και το στάδιο της χοιρομητέρας.

Περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής και αποδόσεις

Είναι γνωστό πως οι περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής επηρεάζουν τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων. Εντάσσοντας την τεχνολογία στις μονάδες η UNIVET προσφέρει στους συνεργάτες της μία μοναδική δυνατότητα συνεχούς καταγραφής των συνθηκών εκτροφής: Θερμοκρασία Υγρασία Αμμωνία Διοξείδιο του άνθρακα Μονοξείδιο του άνθρακα Οξυγόνο, Θόρυβος (dB) Αιωρούμενα σωματίδια Συνδυάζοντας τη τεχνολογία με την τεχνογνωσία, η βελτίωση αποδόσεων είναι θεαματική. Ας το δούμε στην πράξη.

laptop-frame

Περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής και αποδόσεις

Είναι γνωστό πως οι περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής επηρεάζουν τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων. Εντάσσοντας την τεχνολογία στις μονάδες η UNIVET προσφέρει στους συνεργάτες της μία μοναδική δυνατότητα συνεχούς καταγραφής των συνθηκών εκτροφής: Θερμοκρασία Υγρασία Αμμωνία Διοξείδιο του άνθρακα Μονοξείδιο του άνθρακα Οξυγόνο, Θόρυβος (dB) Αιωρούμενα σωματίδια Συνδυάζοντας τη τεχνολογία με την τεχνογνωσία, η βελτίωση αποδόσεων είναι θεαματική. Ας το δούμε στην πράξη.