Όχι απλά
διατροφή

Η UNIVET προσφέρει προϊόντα διατροφής για όλα τα παραγωγικά ζώα, τα οποία έχουν προκύψει κατόπιν έρευνας και πρακτικής δοκιμής σε μονάδες εκτροφής. Εντάσσοντας την τεχνολογία στις εκτροφές, την εμπειρία και τη συνεχή κατάρτιση, η ομάδα της UNIVET παρέχει πρωτοπόρες λύσεις για τις ανάγκες της κάθε μονάδας.

Προϊόντα arrow-right-1

Τι έχει αξία για εμάς

Η βέλτιστη απόδοση του ζωικού κεφαλαίου των συνεργατών μας ξεκινώντας από τα κύτταρα των εντερικών λαχνών

Πώς το επιτυγχάνουμε

Με συμπληρώματα διατροφής και πρώτες ύλες υψηλής και σταθερής ποιότητας, σε συνδυασμό με τον ζήλο της ομάδας μας για εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και καθολική τεχνική υποστήριξη των μονάδων εκτροφής

Εμπιστοσύνη

Προτεραιότητά μας η συνεχής αναζήτηση λύσεων με πυρήνα την βέλτιστη ποιότητα

Πρώτες ύλες και πρόσθετα ζωοτροφών

Επιλεγμένα προϊόντα διατροφής παραγωγικών ζώων με στόχο να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν των συνεργατών μας.

laptop-frame

Πρώτες ύλες και πρόσθετα ζωοτροφών

Επιλεγμένα προϊόντα διατροφής παραγωγικών ζώων με στόχο να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν των συνεργατών μας.

laptop-frame

Τεχνική υποστήριξη μονάδων

Αναπόσπαστο δομικό στοιχείο της ομάδας μας είναι η εφαρμογή πρωτοπόρων τεχνικών στη διαχείριση όλης της αλυσίδας παραγωγής μίας εκτροφής.

Τεχνική υποστήριξη μονάδων

Αναπόσπαστο δομικό στοιχείο της ομάδας μας είναι η εφαρμογή πρωτοπόρων τεχνικών στη διαχείριση όλης της αλυσίδας παραγωγής μίας εκτροφής.

Κτηνιατρικά φάρμακα

Φαρμακευτική κάλυψη και διάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας.

laptop-frame

Κτηνιατρικά φάρμακα

Φαρμακευτική κάλυψη και διάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας.